Balkanska 20 | 011/26-88-683

Mobilni telefoni cene
Prodaja telefona - Mobilni svet

Velika ponuda mobilnih telefona Beograd

PRODAJA NA 6 MESEČNIH RATA

Upešno izvšena kupovina, uskoro će Vas kontaktirati naše osoblje. Hvala!

MIKS M MTS tarifa

Tarifa 
Cena mesečne naknade 839,00 dinara
Pozivi u domaćem saobraćaju u okviru mesečne naknade 300 minuta
Pozivi u mt:s mreži, nakon potrošenih minuta u domaćem saobraćaju, u okviru mesečne naknade 3.000 minuta
Broj SMS poruka u domaćem saobraćaju u okviru mesečne naknade 400
Prenos podataka u domaćem saobraćaju u okviru mesečne naknade 1 GB


Telefoni u MTS tarifi Miks M